17 Ιουλίου 2017

DeadCore – Launch Trailer
Ένα πολύ ενδιαφέρον first-person platformer με εξερεύνηση, speedrunning και πάζλ. Για δείτε!


Πηγή