31 Οκτωβρίου 2017

The Gardens Between PS4 – PGW 2017 Reveal Trailer

Μετά το δυνατό, μια πιο λυρική σκέψη βιντεοπαιχνιδιού!


Πηγή