6 Μαρτίου 2018

Σύνδεση Dropbox + Google

Το Dropbox ήταν αυτό που μας ‘έμαθε’ την cloud-synced αποθήκευση. Τέλος. Και τώρα, πέρα από τη ‘συνεργασία’ με το Microsoft Office, ανακοινώνεται ΚΑΙ συνεργασία με Google και τα G Suite tools.


Λογικά θα δουλεύει όπως με τα Microsoft. Για create, manipulate και share Google Docs, Sheets και Slides απευθείας στο Dropbox ώστε να μπορείς να open και edit με το ίδιο interface. Ακούγεται και ένα Dropbox for Gmail add-on πως θα είναι διαθέσιμο για DB links απευθείας στο Gmail.


Πηγή