27 Απριλίου 2017

McLaren: The Movie – New Teaser Trailer

Διάρκεια, 1:10. Στόχος: να πάρουμε μια γεύση από έναν θρύλο. Και μια εταιρία με ιστορία και τεχνολογία. Δείτε.

Πηγή