15 Νοεμβρίου 2016

Γιατί δεν πρέπει να ακουμπάμε το laptop στα πόδια μας όταν το χρησιμοποιούμε

Όσο βολικό κι αν μας φαίνεται να εργαζόμαστε στο laptop έχοντάς το ακουμπισμένο στα πόδια μας, υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που καλό είναι να μας κάνουν να το ξανασκεφτούμε. 


Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με τη λειτουργία των φορητών υπολογιστών και, πιο συγκεκριμένα, με τη σωστή ψύξη τους. Όταν ακουμπάμε το laptop στα πόδια μας ή σε κάποια κουβέρτα, αυτό τις περισσότερες φορές έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του, γιατί παγιδεύεται θερμότητα στη βάση του υπολογιστή και, ανάλογα με την κατασκευή της συσκευής, φράζουν οι 'γρίλιες' που χρησιμοποιούνται για τον εξαερισμό του υπολογιστή. Η υπερθέρμανση μπορεί να επιφέρει βλάβη στα διάφορα ηλεκτρονικά μέρη.

Ο δεύτερος λόγος αφορά στην υγεία του χρήστη, και πιο συγκεκριμένα στο δέρμα των ποδιών. Η θερμοκρασία του φορητού υπολογιστή μπορεί να ξεπεράσει τους 50 °C, στην οποία περίπτωση μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό σκούρων κηλίδων και αποχρωματισμό.

Για αυτούς τους λόγους υπάρχουν σήμερα διάφορα προϊόντα που απευθύνονται στους χρήστες υπολογιστών, τα οποία έχουν σκληρή επιφάνεια και λειτουργούν ως 'τραπεζάκια'. Αυτά επιτρέπουν την εύκολη χρήση τους στα πόδια χωρίς τις αρνητικές συνέπειες που αναφέραμε.